Våra Tjänster

Förbättra din fastighets utseende med våra tjänster

Gräsklippning och trimning

Gräsklippning handlar inte bara om att klippa gräset, det handlar även om att välja rätt gräsklippare som klarar arbete

En klippt gräsmatta är en viktig del av en välskött trädgård och påverkar i hög grad helhetsintrycket.
Vi utför gräsklippning på klippningsuppdrag och slåtter allt från privat trädgårdar stora parker, industritomter, till bostadsrättsföreningar. Vi har ett flertal olika gräsklippare både små och stora med och utan uppsamling av gräset.

Trimning

Sista steget är putsning av grästrimmer. Hur duktig än förarna är på gräsklipping är, så blir det alltid gräs kvar vid skyltar och fasta hinder. En grästrimmer är ett hjälpsamt verktyg som smidigt tar bort gräset som gräsklippare inte kommer åt. Vi använder oss av el, batteri och bensindrivna trimrar. 

Slaghack

Röjning av gräs i slänt och diken mm. Slaghack använder vi på ängar och andra gräsytor som inte klipps så ofta. Trimmning av gräs utförs mot husväggar, runt träd, utmed staket osv.

Kantskärning

Kantskärning är ett relativt stort arbetsmoment inom skötsel av utemiljöer. Kantskära/kanthugga, formger de olika markytor från varandra, t ex gräs från rabatt eller gräs från grus. Skärningen görs med ett redskap som ger ett vertikalt snitt, ger ett snyggt avgränsning.  Genom att skära raka och snygga kanter på sin gräsmatta så framstår gräsmattan som ännu finare.

Ogräsrensning 

Ogräs växer på platser där de inte är önskvärda. Ogräsrensning kan ibland kännas hopplös och tråkigt, men med rätt trädgårdsredskap blir det både roligt och enkelt.

Rensning

Rensning i parker rensas ogräs från rabatter och buskage mestadels med hjälp av långskaftade redskap samt luckring. 

Sladdning

Sladdning av grusgångar till bollplaner använder vi traktor med sladd för att ta bort ogräset samt jämna till ytor.

Sopning

Sopning på gator och torg görs för att få bort ogräset, från hårdgjorda ytor med en roterande borste på en sopmaskin.

Bränna

Flamning bränner vi bort ogräset på ytorna. Denna metod kräver upprepad behandling.

Heatweed 

Heatweed är en miljövänlig ogräsbekämpning, bekämpar ogräs med hett vatten. Kräver upprepad behandling.

Kemiskt

Kemiskt bekämpning utförs av certifierad person av ogräs på svårbehandlade ytor. Ingen bekämpning utförs utan tillstånd.

Vår- och Höststädning

Överflödigt skräp, löv och andra organiska material som inte hanteras i tid kan vara mer än bara fula. Dessa material kan orsaka döda fläckar i er gräsmatta, påverka markkemi, främja sjukdomar med dina träd eller andra växter. Några av dessa oönskade organiska material kan till och med innehålla mögelsporer som är farliga för människors och husdjurs hälsa!

Vårstädning

Våren är en spännande tid för planening av trädgården. Resterande löv som delvis har ruttnat eller utvecklat mögelsporer, grenar som har bryts av under vintersnö och annat skräp kan vara besvärande och tidskrävande att rengöra.

Samtidigt kan vinterns hårdhet och potentiella bortfall i höstförberedelserna leda till problem med hälsan hos ert gräs. Områden med dött gräs, komprimerad jord, tunnat gräs och skador av husdjur kan snabbt leda till andra problem. Bara fläckar kan vara värd för svåra ogräs, och kompakterade jordproblem kan göra det svårt för ditt gräs att trivas i den varma solen på sommaren.

Jain Trädgård AB erbjuder en brett utbud med vårstädningstjänster:

 • Rensa bort organiska skräp som gamla löv, grenar etc.
 • Fräsning av jord och strid sand för att hantera problem med hårdpackning t.ex. lekparker
 • Reparera döda fläckar av gräsytor
 • Kantskärning av ytor
 • Fräscha upp samt luckring av rabatter
 • Nedklippning av perenner
 • Plantering av ettåriga växter samt vårblommor
 • Uppställning av utemöbler

Höststädning

När hösten och vintern närmar sig är det dags att förbereda trädgården för vila och kyla. Denna sker av en anledning och handlar om att man städar bort sommaren och gör fint inför vintern. En rejäl städning på hösten gör er trädgård frisk, vacker och inbjudande.

Jain Trädgård AB erbjuder en brett utbud med höststädningstjänster:

 • Kratta och kompostera löv
 • Valsning av parkvägar
 • Skydda fleråriga växter, träd och blommor
 • Ogräsbekämpning under sensäsong
 • Allmän sanering av organiskt skräp
 • Lövupptagning på gräsmattor
 • Plocka bort trädgårdsmöbler inför vinter
 • Plantera höstfina växter

BESKÄRNING

Vi beskär och formar buskar och små träd för att hålla dem friska och attraktiva. Beskärning av buskar görs normalt två gånger om året: sommar för att trimma och forma buskar efter vårens tillväxt, och sen höst / tidig vår för att städa upp och göra buskar redo för våren.

Buskbeskärning

Buskskador är vanliga. Buskar kan se förstörda eller kraftigt skadade ut, men med rätt vård kan de vanligtvis växa tillbaka och återhämta sig. Vi föreslår att kartlägga alla dina växter och vara särskilt noga med att inspektera buskar för skador.

Det är vårt mål att ge dig den bästa vården för hälsan och skönheten i er landskapsinvestering. Vår beskärningsspecialist är utbildad och förstår de bästa metoderna för att bibehålla hälsan hos dina träd och buskar samtidigt som de skapar skönhet och karaktär.

Trädbeskärning

Träd kan behöva beskäras på grund av stormskador, både för att skydda ditt hem och din familj från att falla lemmar och för att bevara trädets hälsa. Träd beskärs ofta också av estetiska skäl.

Att beskära träd är ett måste för en grönskande och frisk trädgård. Beskärning är mer än bara en teknik för att få trädet att växa bättre, det är en konst…..
Den gyllene regeln för att beskära träd är _ Det är alltid okej att bskära något så länge det görs korrekt.

Häckklippning

Häckklippning är en konstform som kräver mycket tålamod och kunskap. Man beskär häcken för att reglera häckens storlek och form och även för att få den tätare. När du anlitar oss för häckklippning så kan du förvänta dig ett företag som har erfarenhet, tar ansvar och utför jobbet i tid med de maskiner och verktygen som krävs. Vi ombesörjer även bortforsling av klippresterna om så önskas.

AVTAGNING OCH PLANTERING

Ibland måste du bli av med växter som har blivit fula, dött eller bara behöver tas bort. Ibland kan tillägg av ett träd eller en buske förbättra utseendet och kvaliteten på din fastighet. Våra planterings- och borttagningstjänster kan spruva upp din trädgård, lägga till visuella tilltal och ta bort växter, buskar och små träd som har dött eller helt enkelt är fula.

Oavsett om jobbet kräver att man tar bort eller planterar ett stort träd eller planterar blommor och buskar, har vi experter och utrustning för att göra jobbet rätt. Samarbetar med er för att välja det bästa valet för er trädgård.

Säker Borttagnings Tjänster

Trädfällning är ett riskfyllt arbete och klassas som ett av de farligaste yrkena. Vi utför trädfällning i parkområden, i privata villaträdgårdar för bostadsrättsföreningar eller i stormfälld skog.

Vi utför även avancerad trädfällning då träden står tätt inpå kringliggande fastigheter. Vi erbjuder trädfällning vid rätt tidpunkt, med rätt redskap och professionell fackmässig. Vi även forslar bort diit ris och stamdelar efter trädfällning.

Planteringstjänster efter dina behov

Plantering innebär mer än att sätta ett träd eller en växt i ett hål. Det skapar en stödjande miljö för att ge näring åt trädet eller växten under dess livstid. Våra experter hjälper dig att välja rätt planteringar för din plats och se till att de får en idémiljö för livlig tillväxt och hälsa. Vi kommer att arbeta med dig för att designa en vacker.

Renhållning

En ren utemiljö är minst lika viktig som en ren inomhusmiljö. Renhållning är en tjänst, där utför vi huvudsakligen uppdrag som skapar trivsel och trygghet i utomhusmiljöer. Vi utför våra uppdrag under alla tider på dygnet och erbjuder lösningar anpassade efter kundens önskemål och behov.

Renhållning innefattar: 

 • Maskinell sopning
 • Manuell sopning
 • Torg sopning
 • Skräpkorgstömning
 • Tvättning av sopkorgar
 • Städning av miljörum
 • Omhändertagande av tjuvtippar
 • Städning efter illegala boplatser.
 • Klottersanering

Vårt mål är att leverera våra kunder väl fungerande, snygg och trevlig omgivning. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa ett renare och snyggare Sverige. 

Anläggningstjänster

Anläggning har en viktig roll i samhällsutvecklingen och infrastrukturen. Jain trädgård AB utför alla typer av anläggningsarbeten. Allt från en ny rabatt till kompletta trädgårds- eller parkanläggningar med murar, stenläggningar, plattläggningar, mm.

Anläggningsarbete är ett hantverk som kräver mycket kunskap och erfarenhet. Vi hjälper dig hela vägen med allt från val av växter och markstenar till färdigställande av din trädgårdsanläggning.

Vi tillhandahåller anläggningsarbete såsom:

 • Gräsanläggning samt renovering av gräsmattor
 • Platt- och stensättning
 • Gångvägar
 • Trappor
 • Kantsten
 • Asfaltsläggning
 • Sätta upp staket och stängsel
 • Snickeriarbeten
 • Stödmurar
 • Belysning
 • Lekutrustning
 • Utegym/platser

Snöröjning & Halkbekämpning

Vintrarna kan vara brutala i olika delar av landet, men det bör inte påverka ditt företags verksamhet eller, ännu viktigare, säkerheten för era kunder och anställda. Vi kommer att samarbeta med er för att tillhandahålla de tjänster som bäst uppfyller era krav och budget. För att kunna erbjuda ett mervärde för våra kunder är det viktigt att våra fordon och maskiner håller en hög standard. Därför satsar vi på en modern maskinpark med miljögodkända arbetsmaskiner.

Maskinell och manuell snöröjning och halkbekämpning

Under vinterperiod kan snö och halka påverka framkomligheten på gångbanor, parkvägar, parkeringar, vid entréer mm. Vi jobbar hårt både maskinell och manuell för att minimera risken för problem och olyckor. ​ Vår ambition är att ni ska få så god standard som möjligt.

Bortfosling av snö

Upptagna vintrar kan resultera i att snö gradvis byggs upp i stora berg som tar upp stora delar av din egendom. Bortforsling av snö är kostsamt och sker därför först när det är absolut nödvändigt för att säkra framkomlighet och tillgänglighet. Bortforsling av snö sker med lastbilen.

Påfyllning av vintersandlådor och månladare

Vi levererar samt påfyller halkstopp både i vintersandlådor samt månlandare. Tvek inte att kontakta oss.

Avisningsbehandlingar

Frysande temperaturer kan snabbt göra varje vinterunderland till en isig mardröm. Med svart is som lurar omkring, sätt inte någon hälsa i fara. Skador väger inte bara tungt för ditt samvete utan kan också leda till juridiska problem som du bättre skulle undvika. Vi kan ordna applicering av bergsalt och andra snabbverkande avfuktare för att rensa dina gångvägar och parkeringsplatser.

24/7 akuttjänst

Ofta ger dåligt väder dig lite tid att reagera eller förbereda er. Låt er inte klättra mitt på natten och leta efter de bästa alternativen för att hantera kommande problem. Våra erfarna proffs kommer att erbjuda sin hand när ni behöver det mest, vilket hjälper till att lindra er rädsla.

Övriga tjänster

Vi erbjuder våra kunder bland annat olika tjänster. Vår styrka är vår kompetenta och serviceinriktade personal. Vår personal är erfaren och kunnig och kan hantera alla utmaningar som behovs. Vi har kapacitet och kunskap för de flesta uppdrag. Med en komplett maskinpark hanterar vi större och alla möjliga ytor på effektivt sätt.

Brunnrensning

Stopp i brunnar är vanlig. Med hjälp av en spolbil kan vi lösa akuta stopp i brunnar genom att högtrycksspola brunnen och det kan ske vilken tid på dygnet som helst och då finns vi tillgängliga med spolbilar på jour dygnet runt. Tveka inte kontakta oss så löser vi eras problem.

Garagesopning

Ett rent garage ger en trevlig upplevelse och en säkrare miljö. Det är viktig att göra garagesopning för att det gör att garaget håller längre och kräver mindre underhåll och dessutom ökar livslängden på din fastighet.  Vi arbetar med fram sopning och sug sopmaskin (Citycat 2020). 

Sandsopning och Underhållssopning

Vi erbjuder sandsopning efter avslutat vintersäsong samt underhållssopning. Underhållssopning är otroligt viktigt. Under sommaren och hösten underhålls sopar vi parkvägar och fastigheter för att hålla dem rena från skräp, pollen och sand.

Kran och lastväxlare tjänst

Kranbil med grip skopa samt lastväxlare med Euro 6 motor. Vi använder en kran växlare som når upp till 14 meter. Vi levererar/hämtar ris, jord och grus av mindre kvantiteter.

Slyröjning

Vi utför en hel del uppdrag åt företag i skogsbranschen och vi utför även en del röjningsuppdrag åt privata markägare. Vi arbetar på ett proffsigt sätt med ett stort engagemang. Våra personal är utbildat och har röjsåg kort och är vana att jobba med röjning och tar hänsyn till skyddsutrustningar som behovs.

Bevattning

Det vanligaste problemet som påverkar växtskyddet är inte skadedjur eller sjukdomar - det är vatten. För lite eller för mycket vatten kan förstöra friska växter och leda till otaliga andra problem för ditt landskap. Vi har ett brett utbud av lösningar för bevattning av trädgård.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Kontakta oss